ODGOJ

„Zaista kažem vam, nema ga tko bi ostavio kuću ili ženu ili braću ili roditelje ili djecu poradi kraljevstva Božjega, da ne bi primio mnogostruko već u ovom vremenu i u budućem vijeku život vječni. (Lk 18, 29 – 30)

Odgoj

KANDIDATURA

Traje najmanje šest mjeseci, a može i duže.

U Družbu se prima svaka tjelesno i duševno zdrava djevojka obdarena Božjim pozivom. U fazama odgoja pobliže upoznaje život i svrhu Družbe, te njezina Pravila ili Konstitucije.

Kandidatice se uvode u zajednički život, razvija se duh molitve, štovanje svete Euharistije .

post. i nov.

POSTULATURA

To je faza bliže priprave za život u Družbi. Traje šest mjeseci, ali se odlukom Vrhovne voditeljice može i produžiti.

Odgojiteljica poučava postulantice u kršćanskom nauku, u duhovnom životu i uvodi ih u duh naše Družbe. Razvijat će u postulanticama ljudsku i osjećajnu zrelost.

novic.

NOVICIJAT

„Prosvijetlio vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave  u baštini njegovoj među svetima.“ (Ef 1, 18)

Novicijat traje pune dvije godine. Prva godina je kanonska.

Odgoj novakinja u prvom redu ide za tim da se po nauci koju nam je Gospodin u Evanđelju predao te prema zahtjevima posebnog cilja i duhovnosti – novakinja malo pomalo navikne odricati svega što ne spada na Kraljevstvo Božje, te da se nauči gajiti poniznost, poslušnost i siromaštvo; da postane ustrajna u molitvi i umije ostvariti u radu jedinstvo s Bogom, da bude spremna prihvatiti poticaje Duha Svetoga; te napokon da drugima iskazuje duhovnu pomoć u iskrenoj i jednostavnoj ljubavi.

U novicijatu će proučavati: dogmatiku, katolički moral, Konstitucije i propise pravilnog vladanja.

One se umom i srcem sjedinjuju u molitvi s Bogom, iz koje će crpsti apostolski žar u službi Crkve radeći za braću. U drugoj godini novicijata vrše se eksperimenti kroz tri mjeseca:

a.) vršiti djela ljubavi i milosrđa prema bližnjemu

b.) iskreno, radosno i s ljubavlju vježbati se u poniznim i manje ugodnim djelima u kući i izvan kuće

c.) poučavati djecu i odrasle u kršćanskom nauku, pripravljati za sv. pričest, Potvrdu i ostale sakramente.

            Iza novicijata, odlukom Vrhovnog vijeća Družbe, novakinja se prepušta Prvim zavjetima čistoće, siromaštva i poslušnosti.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

JUNIORAT

Iza Prvih zavjeta sestra ulazi u jedno duže vrijeme promišljanja i priprave za Doživotne zavjete,  to je Juniorat, koji traje šest godina.

„Vrhovno je pravilo redovničkog života: slijediti Krista kako je to izloženo u Evanđelju“ (PC2), zato naše sestre sudjeluju u životu Crkve te svim silama promiču njezine pothvate i ciljeve. One će ustrajno stjecati izobrazbu koja je potrebna za što bolje ostvarenje svrhe naše Družbe. Sa svom će se ozbiljnošću stručno usavršavati u: katehizaciji, liturgijskoj glazbi, vođenju domaćinstva, vrtlarstvu i ostalim poslovima koji su povezani sa župnim apostolatom.

Pošaljite nam e-mail:

Veselimo se Vašoj poruci, hvala.

Not readable? Change text. captcha txt