(01) 285 91 80ds-kraljice-svijeta2@zg.t-com.hr Da se u nama i po nama proslavi Bog

Želiš postati časna sestra?

U kandidaturu naše Družbe može biti primljena svaka tjelesno i duševno zdrava djevojka obdarena Božjim pozivom.

Ako želiš upoznati život u našoj redovničkoj obitelji, možeš doći u našu kuću.

Što radimo?

Naše sestre rade sve župske poslove, kao što je: pripremanje djece za sakramenat Prve svete pričesti, sakramenat Potvrde i dr. sakramente, animacija lliturgijskih čina, vođenje zbora, sakristansku službu i druge prigodne grupe (liturgijska, biblijska i sl.).

Odgojne faze

U našoj Družbi odgojne faze traju, najmanje sedam godina, i to: šest mjeseci kandidatura, šest mjeseci postolatura, dvije godine novicijat i šest godina juniorat (vrijeme kada svake godine se obnavljaju zavjeti).

Svaka faza ima svoje specifičnosti i one vode do spoznaje života za koji se opredjeljujemo. One su ispunjene raznim aktivnostima, umnim i fizičkim.

Pri ulasku u novicijat postulantica dobiva redovničko odijelo i bijeli veo. Kod polaganja prvih zavjeta (čistoća, poslušnost i siromaštvo) sestra dobiva crni veo i medaljicu Majke Božije. Kod doživotnih zavjeta sestra dobiva prsten s likom raspetog Krista, kao znak potpune i vječene pripadnosti Bogu.

Glasilo “Regina Mundi”

Životni put O.Ivana Jegera DC
Pošaljite nam e-mail:

Veselimo se Vašoj poruci, hvala.