(01) 285 91 80ds-kraljice-svijeta2@zg.t-com.hr Da se u nama i po nama proslavi Bog

SVRHA DRUŽBE

Naslovnica / Aktivnosti / SVRHA DRUŽBE
Glavna svrha naše Družbe je ŽUPSKI APOSTOLAT, koji u sebe uključuje nekoliko temeljnih aktivnosti: katehizacija u župi i školi, sakristanska služba, vođenje crkvenog zbora (pjevanje) i briga za domaćinstvo. Posebni naglasak je naš Utemeljitelj stavio i na brigu za misije, što sestre vjerno izvršavaju školujući nekoliko djece u Kongu i prigodno pomažući ostale misijeske djelatnosti.

Sestre svesrdno rade na pripremanju djece za sakramente Prve pričesti i krizme (Firme ili Potvrde), animiraju liturgijske čine i uvode djecu u liturgijsko pjevanje.

Pošaljite nam e-mail:

Veselimo se Vašoj poruci, hvala.