(01) 285 91 80ds-kraljice-svijeta2@zg.t-com.hr Da se u nama i po nama proslavi Bog

Duhovne vježbe

0
Novu godinu 2014. sestre su počele s duhovnim vježbama kroz osam dana. Održane su u našoj kući u Splitu od 02 -10. siječnja 2014. Voditelj je bio o. Tonči Trstenjak SJ. Osam dana sestre su posvetile duhovnoj izgradnji  kako bi napunile duhovne “akumulatore” za slijedeću godinu. Zadovoljne, sretne i osvježene vratile su se na svoja radna mjesta u želji da sve što su ugradile u svoje biće bude na posvećenje njima i na dobro bližnjih, kako bi se u nama i po nama proslavio Bog. U tome neka nam pomogne zagovor naše nebeske Majke Marije Kraljice svijeta.
Preporučeni postovi
Pošaljite nam e-mail:

Veselimo se Vašoj poruci, hvala.